Alevilerin Siyasal Hamlesi ve Demokrasinin Erdemliği Yazdır e-Posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Pazartesi, 04 Nisan 2011 08:37

Alevilerin Siyasal Hamlesi ve Demokrasinin Erdemliği

alevi.com


Son günlerde gerek Alevi kamuoyunda, gerekse sol kamuoyunda Turgut ÖKER’in Bağımsız Milletvekili adaylığının ne anlam taşıdığının ve hangi mesajları içerdiğinin yeterli olarak anlaşılmadığı kanısındayım. Bu nedenle Avrupa Alevi Hareketinin kitlesel ve tek meşru örgütü olan, AABK’nun, Turgut ÖKER üzerinde siyasal alana ve siyaset kurumlarına iletmek istediği mesajın anlaşılmasına katkı sunmak gerekir.


Bazı kişiler var; bunlarda iki gruba ayrılıyor. Birinci gruptakiler kendi Alevi inkârcılığını gizlemek için, bir Alevinin bağımsız aday olma hakkına saygı duyamayacak kadar demokrasiye ve Alevilerin kendi taleplerini seçimlerde dillendirmesine tahammülsüzler. İkinci grupta olanlar ise, kendilerine bir yerlere pazarlamak için Turgut ÖKER adaylığı kullananlar. Bunlara bir cevap verilmesi gerektiği kanaatinde değilim.  Ancak ÖKER’in bağımsızlık adaylığının gerekçelerinin kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyen ve bu konuda bilgi talebine cevap vermek zorundayız.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) 12 Haziran 2011’de yapılacak seçimlerde, Genel Başkanları Turgut ÖKER’i, İstanbul 1. Bölgeden Bağımsız Milletvekili Adayı olmasını ve adaylık sürecini ise Alevilerin siyasal alana kendi talepleriyle müdahale etmesini karar altına almıştır.

Avrupa Alevi hareketinin bu bağımsız adaylık fikri aynı zamanda, siyaset, medya ve yargı alanlarını teslim alan AKP iktidarının baskılarına ve egemen kılmaya çalıştığı korku imparatorluğuna meydan okumadır. Bağımsız, haklıdan ve mazlumdan yana duruşumuzun, aynı zamanda siyasetin özgürleştirilmesine, demokratikleştirilmesine ve toplumsallaştırılmasına katkı sunmak içindir. Siyasal alan, siyasi etik, katılımcılık, demokrasi, üyelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının karar süreçlerine katılımının sağlanması yönünde eksiktir.

Toplumun tüm kesimleri gibi Alevilerde, siyasal alanda süregelen gerilimden ve çatışmalardan muzdariptir, rahatsızdır. Siyasal alanda barışın ve huzurun sağlanması talep etmektedir. Yurttaşların ve tüm farklı kesimlerin demokratik katılımı sağlamak ve siyasal alanda huzuru ve barışı insanla buluşturmak fikrini savunan Aleviler, siyasal alanda bu yönde bir değişime tanık olamamaktadır.

Siyasal İslamcı AKP iktidarı gökten zembille inmemiştir. AKP, bugüne kadar İslamcılığı besleyen, savunan laiklik anlayışının ve darbelerin üründür. AKP iktidarı emekçilerin, farklı kimliklerin, emeklilerin, işsizlerin ve yoksulların acısına yabancıdır. AKP inanç özgürlüğünü sömürmekte ve istismar etmektedir. Basın ve düşünce özgürlüğü üzerinde baskı kurmuştur. AKP herkese değil, sadece kendine demokrattır. AKP sosyal devleti bitirmiştir. Yeni bir sadaka devleti kurmuştur. AKP kamu kaynaklarını kendi yandaşlarına, cemaatlere peşkeş çeken bir yolsuzluk mekanizması kurmuştur. AKP baskılara dayalı bir korku düzeni kurmuştur. AKP hükümetinin ikiyüzlülüğünü Türkiye’ye göstermek için, AABK’nın siyasete Turgut ÖKER’in bağımsız adaylığı ile müdahale etmesi önemlidir.

 


BAĞIMSIZ ADAYLIK BİR SEÇİM DAHA ALEVİ SORUNUNA DUYARSIZ KALMASIN DİYE
AABK ve Genel Başkanın Turgut ÖKER’in, 2011 genel seçimlerinde, klasik anlamda bir milletvekili seçilme hedefi yoktur. Bu kesin! Öyleyse AABK’nın ve Turgut ÖKER’in hedefleri nedir? Sorusuna cevap vermek gerekir.

ÖKER’in Bağımsız Adaylık düşüncesi şahsi olmaktan öte, ilk kez kendi kurullarında alınan rızalık ve karar üzerine olmuştur. Milletvekili adaylı semboliktir. Asıl dava ise, bu sembolik adaylık üzerinden Alevilerin eşitlik ve hak taleplerini siyasetin gündemine yerleştirmektedir. Avrupa Alevi Hareketinin ÖKER’e önemli bir görev ve vekâlet vermiştir. Bu bir mücadele ve Alevi davasın vekâletidir. Avrupa Alevi Hareketinin Turgut ÖKER’e verdiği bu dava vekâletinde içinde önemli şeyler var.
Bir; ÖKER’in 2011 Genel seçimlerindeki Milletvekili Adaylık Kampanyasının merkezinde Alevilerin Hak ve Talepleri dillendirilecek ve tüm siyasal gündem Alevilerin talepleriyle oluşturulacaktır.
İki; Seçim kampanyası süresinde AKP hükümetin Alevi ayrımcılığı ve AKP hükümetinin Türkiye’nin sağlığı için çok zararlı olduğu anlatılacaktır. Devletin Alevilere yönelik ayrımcılığına karşı ALEVİLERİN EŞİTLİK VE HAK TALEPLERİNİ talebi sürekli dillendirilecektir.

Üç; Seçim kampanyası süresince, Alevilerin inkarı üzerinden üretilmiş siyasal zihniyetleri ve siyasi partilerin Alevi sorunları karşısındaki korkak ve statükocu çizgileriyle yüzleşmesi sağlanacaktır. Alevilerin siyasi partilerle kurduğu ilişkilerde hak ve taleplerinin takipçisi olması konusunda bilinçlenmesi hedeflenecektir.

Dört; Alevilerin ve Alevi dostlarından oylarını, İstanbul 1. Bölgede, Alevi Hak ve Taleplerinin Adayı Turgut ÖKER’e vermesi talep edilecektir. ÖKER’in seçim bölgesinin dışında kalan tüm Türkiye için, Alevilerin ve tüm demokrasi güçlerinin oylarını AKP karşısındaki sol ve sosyal demokrat muhalefet partilerine verilmesi talep edilecektir.

Beş; Turgut ÖKER’in adaylığı solun ve sosyal demokratların oyunu bölmeyecektir. Bu argümanın hiç bir geçerliliği yoktur. Solu ve demokrasi güçlerini bölenler, AABK’nın tek kişilik bağımsızlık adaylığı değildir. Aleviler ve Alevi hareketi olarak sol, sosyalist ve sosyal demokrat partilerin kapılarını tek tek dolaşıp, “lütfen solun geniş tabanlı güç birliğini saylayarak seçim işbirliği yapın ve bizi AKP’li karanlık ve baskıcı yıllara mahkûm etmeyin” dileklerimizi ve taleplerimizi ilettik. Alevilerin tavrı hiçbir zaman bölen değil, birleştiren oldu. Asıl bölenler, Alevilerin yıllardır “birlik olun” çağrılarını duymayan partilerin ve genel başkanların grupçu ve bencil tavrıdır. Ayrıca Alevilerin siyasal tavrı nettir; İstanbul 1. Bölgede Turgut ÖKER, bunun dışında tüm oylar sol ve sosyal demokrat partiye! Yani çağrı nettir; AKP gericiliği ve AKP faşizmi karşısında güçlü bir sol seçenek için, herkes sandık başına gitmeli ve oyunu sola (CHP, ÖDP ve Bağımsız sol adaylara) kullanmalıdır. AKP iktidarı zayıflatılmalıdır. Eğer solun tüm renkleri güçlü bir seçim işbirliği içinde davranmış ve ülkemizin tüm sorunlarında olduğu gibi Alevilerinde eşitlik ve hak taleplerini savunan bir seçim bildirgesi olsaydı, ÖKER’in bağımsız adaylık fikri gündemde olmayacaktı. Birlik gerçekleşmediği için, haklı olarak her parti kendi davasının peşinde koşuyor. Alevilerinde kendi davalarının peşinde durması ve kendi taleplerini gündeme taşıması kadar doğal ve demokratik bir tutum olamaz. Alevilerin siyasal partilere yıllardır sunduğu hizmet ve fedakârlığın karşılığını gören olmadı. Halen sol ve sosyal demokrat partilerimizin zamanı vardır; “Bu kez Aleviler için nasıl fedakârlık yapabiliriz?” Diye kendilerine sormalıdırlar.

AABK’IN VE ÖKER’İN ADAYLIK GEREKÇESİNE SİYASAL VE STRATEJİK YAKLAŞIM

Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü ülkemizde egemen olan siyasi zihniyet ve siyaset kurumlarının birçoğu halen Alevilerin hak ve talepleri konusunda dilsiz, çözümsüz ve ürkektir. Siyasi Partilerin çoğu genellikle, nüfusun dörde birini oluşturan Alevilerin çözüm bekleyen sorunları karşında genellikle ayrımcılık yapmakta ve politikalarını ise genellikle çoğunluk inancı olan devlet Sünniliğine göre şekillendirmektedir. Seçim bildirgelerinde ve parti programlarında Alevilerin hak ve talepleri yoktur. AABK’nun Turgut ÖKER adaylığı üzerinden siyasetin dilsizliğine, çözümsüzlüğüne ve ürkekliğine itiraz vardır. Yani siyasetin merkezdeki Alevilik inkârını yok etmenin kaygısı vardır.

Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü siyasi partiler kanunu, seçim yasaları, siyasal alan ve siyaset dili resmi inanca göre şekillenmekte olup, Alevilere ve diğer farklı inanç gruplarına yönelik ayrımcılık üretmektedir. Referandum sürecinde, AKP’nin dilinde ve zihninde açığa çıkan, Alevi ayrımcılığı ve Alevi nefreti bunun en somut kanıtıdır. Siyaset devletin resmi inancı olan Sünniliği korumak üzerine inşa edilmiştir. AABK ise, siyasetin etnik ve dinsel kimlikleri eşit şekilde ve eşit koşullarda kucaklamasını talep etmekte olup, bu ayrımcılığa dikkat çekmek için, “BİZDE VARIZ” demektedir.

Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü devlet ve siyaset, Diyanet İşleri Başkanlığı, zorunlu din dersleri, İmam Hatip Liseleri, İlahiyat fakülteleri, 10 bini aşkın Kuran Kursu, TRT, devlet yazarlığı ile basılmış milyonlarca din kitaplarıyla, Aile İmamlığı, 90 bin cami, 120 din memuru ile resmi Sünniliği kollama, koruma ve geliştirme hedefine kilitlendiğinden, Alevilerin ve diğer farklı inanç gruplarının inanç özgürlüğü ve eşit haklar talebine karşı ilgisizdir, kördür ve sağıdır. Siyaset kurumları ise bu durumun tutsağı olmuştur. Pir Sultan Abdalın dediği gibi “Bozuk düzende sağlam çark olmaz”, bu nedenle “bozuk çarktan” medet ummamaktansa, bozuklukları düzeltmek için, mücadeleyi rant ekseninde değil, düşünsel eksende yürütmek gerekir. AABK’nın bağımsız adaylık kararı, bu durumun değişmesinin gerekli olduğunu göstermeye yardımcı olacaktır.
Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü Siyasi partiler seçim süreçlerinde, oy kaygıları nedeniyle Aleviliğin ve Alevilerinde en büyük istismarcısıdır. Bu istismarın en somut resmini AKP hükümetinin sahte ve samimiyette uzak ve tuzak dolu Alevi açılımında yaşadık. AKP hükümetinin Alevi Çalıştaylarıyla Aleviler üzerinden sürdürdüğü siyasal istismarı deşifre etmek ve gerçek çözüm yollarını göstermeyi hedeflemiştir.

Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü AKP Türkiye’yi ve ülkemizin sorunlarını kötü yönetmekte ve istismar etmektedir. AKP ayrımcılığı, ötekilere nefreti, baskıyı ve otoriterliği benimsemiştir. AKP hükümeti siyaseti tıkamış, toplumu kutuplaştırmıştır. Tek tipleştirici siyaset çizgisini toplumu yeşilleştirme doğrultusunda sürdürmektedir. AKP hükümetinin Alevilere yönelik politikası nefret ve ayrımcılık üretmektedir. Alevilerin özgün kimliğini ve ruhunu teslim almaya dönüktür. Alevilerin ruhunun ve kimliğinin teslim alınmayacağını göstermeği bir görev bilmiştir.
Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü siyasi partiler ve seçim kanunu partilerin anti demokratik tutumlarını belirlemektedir. Yurttaşların siyaset yapma özgürlüğünü elinde alıp, parti genel başkanlarına teslim etmektedir. Partiler Alevilerin kendi talepleriyle siyasete katılımı engellenmektedir. Genel başkan merkezli politikalar yerine toplumsal kesimlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önünde bulunduran politikaları ve katılımcılık ilkesinin doğruluğunu hatırlatmaya vurgu yapılmaktadır.

Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü siyaset rantçılığı ilke edinmiş delege sistemi yerine, katılımcı siyasi üretimi ve demokratik temsili doğrudan sağlayan işleyişin, siyasi alana nüfus etmesini sağlamak gerekir. Siyasal alanın saydamlaşması, katılımcılığı teşvik etmesi, demokratikleşmesi ve  ortak akıl üretme zeminleri yaratması sağlanmalıdır. Siyasetin aslı görevi bu ülkede yaşayan tüm kültürel kimliklerin eşit koşullarda yaşamasını sağlayacak politikaları gündemine alınmasına katkı sunmak ve bir tarihsel görev hatırlatması olacaktır.
Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü siyasetin Alevilere kapanmış kapılarının açılmasına katkı koyacaktır. Alevilerin sadece bir genel başkanıyla bağımsız aday olması bile, siyasi partilerin Aleviler konusunda bir şeyler söylemek zorunda kalmasına neden olacaktır. Bu nedenle bu seçimlerde gazeteler ve TV’lerde bunun tanığı olacağız. Çünkü basının hemen hemen tüm partilere soracağı bir soru olacak; “Alevilerin eşitlik ve hak talepleri konusunda hiç bir sözünüz olmadığı için, şimdi Alevilerde bağımsız adaylığı bir ilk olarak siyasal gündemimize sokmuştur, bu konu ne düşünüyorsunuz?” Biz şimdiden bu soruya verilecek yanıtları merak ediyoruz.

ALEVİLERİN EŞİTLİK VE HAK TALEPLERİNİ ÖKER DİLE GETİRECEKTİR.
Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü 12 yaşındaki Koray KAYA’nın hesabını soracak, Koray’a mezar olan Madımak Otelinin Utanç müzesi olmasını ÖKER talep edecektir. Alevilere ve tüm farklı kimlilere yönelik katliamlarla tarihsel bir yüzleşme talebini biz dillendireceğiz. Partiler bu talebimizi seçim bildirgesine koymayacağını, bugüne kadarki seçim bildirgelerine bakarak görebiliriz.

Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü Alevilerin inkârı, asimilasyonu üzerine şekillenmiş ve devlet dini üreten Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılması talebini ÖKER’den başka kimse dile getiremeyecektir. Siyasi partiler, partiler ve seçim kanununa itiraz edemediklerinden dolayı, seçim bildirgelerine Diyanetin kapatılma talebi koyamayacaktır.
Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü Devletin anti laik ve eşitlik ilkesini ihlal eden uygulamalarına ve bunun en somut örneği olan devletin kendi dinini/mezhebini finanse etmesini, beslemesini ve din adına propaganda yapmasına, Alevilerin adayı ÖKER itiraz edecektir. Diğer partiler oy hassasiyetinde dolayı itiraz etmeyeceklerdir.
Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü İlköğretim ve Liselerdeki zorunlu Din Derslerini kaldırılmasını, dinler tarihi ve kültürünü kapsayacak isteğe bağlı ders haline gelmesini savunabilecek ve partisinin seçim bildirgesine koyacak adres maalesef yoktur.

Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü inanç özgürlüğü ihlali olan nüfus cüzdanlarındaki “Din” hanesinin tamamen kaldırılmasını o talep edecektir. Bugüne kadar bu talebi seçim bildirgesine koyan parti olmamıştır.

Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü devletin yıllardır Alevilere yönelik dışlayıcı tutumlarını, nefret dilini, uyguladığı ayrımcı politikalara itiraz edecektir.  Alevi ayrımcılığına karşı siyasi partilerin neler vaat edeceğini ya da etmeyeceğini yaşayacağız.

Turgut ÖKER, Bağımsız Milletvekili Adayı; çünkü Cemevlerinin Alevilerin fiilen ve resmen ibadetyeri olduğunu ve cemevlerimize yönelik ayrımcılığa son verilmesi talebini gündeme taşıyacaktır. Siyasi partilerin seçim bildirgelerinde bu talebimizin ne kadar sahiplenip, sahiplenilemediğini birlikte göreceğiz.

Sonuç olarak, demokrasi bir tahammül kültürüdür. Farklı tercihlere saygı göstermek erdemliğidir. Çünkü demokrasi erdemliğini hak eşitliğinden alır. Eğer ÖKER’in adaylığına demokrasinin erdemliğine sığınarak bakarsak, pragmatizmin batağına saplanmak yerine, ilkelerin aydınlığına sahip çıkmış oluruz.

 

 

Son Güncelleme: Cuma, 29 Nisan 2011 12:00
 
pirsultananit.jpg
Zürich Anadolu Aleviliği Kültür Merkezi, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting