Bu Alevilik Asimile Eder Yazdır e-Posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Salı, 27 Eylül 2011 08:46

Kitapta Alevilik tanımı yanlış

Aksam Gazetesi, 27.09.2011

 

CHP'li Aygün, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında Alevilik ve Bektaşilik'le ilgili yanlışlar olduğunu savundu. Aygün, 'Sayfa sayfa inceledim. Bu kadar hata masum gerekçelerle izah edilemez' dedi.

 

Ömür EMLİK / ANKARA
 CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Alevi Çalıştayları sonrası ilk ve ortaöğretimdeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında daha geniş şekilde yer alan Alevilik ve Bektaşilik konusunun, yanlışlarla dolu olduğunu söyledi. 4'ten, 12'nci sınıfa kadar kitapları inceleyen Aygün'ün itirazları şöyle:
 

DİPNOTLARDAKİ AYRINTI: Alevi Bektaşi kurum-kuruluş temsilcilerinden,  yol önderlerinden hiç birinin görüşüne atıfta bulunulmamış. İlahiyatçı kökenli isimler referans alınarak hazırlanmış. 
 

DAYATMACI YAKLAŞIM VAR: Cemevlerinin ibadethane olduğuna dair ifade yok. İbadet edilecek kadar düzenlenen bir mekan cemevidir. Musahiplikten rızalığa kadar birçok Alevilik ritüelinin yapıldığı yer cemevidir Bir inancın ibadet yerini yok saymak, 'ibadet yerin burası' diye dayatmak ifade özgürlüğüne aykırı.
 

TANIMI SIKINTILI: 7 ve 12'nci sınıf kitaplarında Alevilik, 'Hz. Ali'yi seven, sayan ona taraftar olan kişiye Alevi denir. Aleviler, Allah'ın birliğine inanan, Hz. Muhammed'i son peygamber olarak kabul eden, kutsal kitabı Kuran-ı Kerim olan Hz. Muhammed'i ve onun Ehl-i Beyti'ni seven Müslümanlardır' şeklinde tanımlanıyor. Aleviliğin ilkel komünal bir arka bahçesi vardır ve Aleviler kendini çok fazla tanımlamaz.
72 millete bir baktıklarını söyler. Kitaplarda Alevi olmayı Hz. Ali'yle sınırlayan düşünce Alevi öğretisine aykırıdır.
 

HZ. ALİ NEDEN YOK: Alevi cem ibadetlerinde 'Dört kitap Hak mı?' sorusuna verilen yanıt, 'Haktır'. Dört kitabın manasını bir gören Alevilerin tek kutsal kitabı Kuran-ı Kerim demek doğru değil. Hz. Ali'nin resmine yer vermemek de ciddi anlamda kuşkulandırıyor.
 

DÜŞÜNCE DEĞİL ÖĞRETİDİR: 12'nci sınıf kitabında 'Alevilik Bektaşilik düşüncesinin temel kaynaklarında namaz, zekat, oruç ve hac gibi ibadet konularına da yer verilir' deniyor. Belirtilmesi gereken Aleviliğin düşünce değil bir öğreti olduğudur. Öğretiden öte bir yoldur. Buyrukta 'Yol nedir?' sorusuna verilen yanıt 1. Şeriat, 2.Tarikat, 3. Marifet ve 4. Sırrı Hakikattir. Talip için tarikatta oruç yalandan ve kötü laftan uzak durmaktır. Zekat bencillikten uzaklaşmak, Hac ise Pirin, mürşidin cemalini görmektir. Yol içinde namaz yoktur, niyaz vardır ve niyaz Hakkadır.

 

'DÜŞKÜNLÜK' HATALI: 7'nci sınıf kitabında 'Alevilik Bektaşilikte birbirine küs olan, başkasının hakkını, çiğneyen ve zarar verecek davranışlarda bulunan kimseler 'düşkün' sayılır' deniyor. Düşkünlük, cinayet gibi ağır suçlar işleyenlere verilen bir cezaydı. 40'lı, 50'li yıllarda düşkün ilan edilenler Erzincan'daki düşkünler ocağına gönderilirdi pişman olması için. Düşkünlükten önce daha hafif suçlar için tecrit uygulaması var.

 

Cem yönetilmez
 AYGÜN, '7. sınıf kitabında 'Cemi dede yönetir' deniyor. Oysa Cem ibadettir, yönetilmez. Cem yapılır ya da Cem olunur. 12. sınıf kitabında musahiplik, 'Evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine denir' şeklinde tanımlanıyor. Buna karşın evli olmayan biri evli bir çiftle musahip olabilir. İki bekar da. Yol hizmetinde Ayrıca yol hizmetinde kurban kesilmez, 'kurban adanır veya kurban edilir' diyor.

 

Son Güncelleme: Perşembe, 15 Aralık 2011 17:07
 
pirsultananit.jpg
Zürich Anadolu Aleviliği Kültür Merkezi, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting