IABF Newroz Bildirisi Yazdır
Administrator tarafından yazıldı   
Cumartesi, 22 Mart 2014 13:05

Schlieren, 20.03.2014
 

NEWROZ

DİRENEN VE DİRENCİN GÜNÜ TÜM CANLARA KUTLU OLSUN!
 

Tarihte Newroz efsanesini anlatan, zulümkarlara karşı soylu bir direnişin destanlarını yaratan her halk, her dini inanış kendi efsanelerine inançsal ibareler eklemiş, birbirine yakın temalarla bu günü kutluyorlar. Bunların bazılarının içerisinde hüzün vardır, bazılarında sevinç ve coşku, bir bayram havası vardır. Bir gercek varki, tarihsel kutlamaların en renkli ve coşkulusu Dicle ve Fırat boylarında yapılmıştır.


Newroz efsanesinde anlatılan, mitolojik kahramanlardan iki kişinin ismi Ferudun ile Demirci Kawa`dır, mitolojik krallardan ise zalim Dehak`ın ismi geçer.
Newroz 21 Mart gününe rastlar. Anadolu`daki Kızılbaş Alevileri yüzlerce yıldır ne serden geçti. Pirlerini, ve nede onlardan miras kalan inanç ve ibadet günlerini unutmadılar. Aleviler yaşadıkları coğrafyada, kendi vicdanlarının sesi neyi öngörüyorsa, töre ve törenlerini ona uygun bir şekilde kutlamışlar. Pire ikrar veren Anadolu Kızılbaş Alevileri, zulüm ve baskıya karşı direnme ruhlarını hiç bir zaman kaybetmediler.


O direnme ruhu ile Malya ovasında, Pir Baba Resul ve Baba Ishak-la yürüdüler. Nurhak Bassaz yaylasında, Postnişin Kalender Celebiyle ser verdiler.
Aydin ovasında Serez Carşısı`nda Şeyh Bedreddin ile asıldılar. Kızılırmak boylarında yalın kılıçlarla biçildiler, yağlı urganlara çekildiler.
Binlerce yıllık uygarlıklardan süzülerek gelen 21 Mart Newroz günü, birbirilerini ziyaret edip barış, dostluk ve sevgiyi paylaşmışlar. Gündüzleri halay çekmiş, akşamda Dergahlarda Newroz Cemi yapıp semah dönmüşler.


Alevilerce Newroz yeni yıl ve baharın başlangıcı ile beraber inançsal boyutta Hz. Ali`nin hem doğum günü, hemde Hz. Fatma ile evlendiği yaradılışın sevgi ve mutluluğun alevlendiği, yeşerip boy verdiği bir gün olarak kutlarlar. Geçmişte Alevi-Bektaşiler Newroz günü, baharın çiçekleri ve gülleri ile süslenmiş, mumlarla aydınlatılmış cemevine, herkes en temiz ve güzel elbiselerini giyerek gelirlerdi. Günün anlamı Newroz ve Hz.Ali hakkında muhabbet edilirdi. Gülbenkler, deyişler okunur, canlar getirdikleri lokmaları paylaşır, şerbetler(dem) içilerek kutlanırdı.


Newroz`unuz Kutlu, birliğimiz daim, Hızır yoldaşımız olsun.


İSVİÇRE ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU (İ.A.B.F.)

Son Güncelleme: Cumartesi, 22 Mart 2014 13:11